Tým - projekt ESF

esf eu

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM,
STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Jak připravuje Raftcentrum svůj tým.

Lidé v našem týmu zde >>>

  

Cestovní kancelář RAFTCENTRUM vznikla jako outdoorová cestovní kancelář, která se věnuje adrenalinovým aktivitám v přírodě a především raftingu a dalším vodáckým aktivitám. To je obor, který vyžaduje zkušené a licencované průvodce. Abychom tohoto mohli dosáhnout, využíváme programu ESF.

Hlavním motivem je naše snaha o rozšíření a profesionalizaci tohoto sportovního odvětví spojená se snahou o co nejkvalitnější zabezpečení našich akcí. To je důvod proč se soustavně staráme o výchovu a výcvik kvalitních průvodců. V této snaze jsme podporováni městem Prahou, které nás zařadilo do programu Evropských Sociálních Fondů - ESF.

Díky jim máme možnost dát našim průvodcům kvalitní a ucelené vzdělání, které je podmíněno dokonalou praktickou, ale i teoretickou přípravou průvodců. Jejich kvalitní příprava je pro nás zárukou, že účastníci těchto kurzů získají vysokou odbornost a zařadí se mezi špičky ve svém oboru. Naším cílem je, aby průvodci na námi pořádaných zájezdech byli profesionálové na svém místě.

Prioritou je umožnit účastníkům našich zájezdů jedinečný zážitek a při tom se postarat o maximální zajištění jejich bezpečnosti .

Chceme, abyste měli vždy pocit, že jste v rukou odborníků, a proto hladký průběh akce zajišťuje náš profesionální realizační tým. Naši průvodci a instruktoři mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním vodáckých zájezdů pro českou i zahraniční klientelu, mají akreditaci na průvodcování na divoké vodě (dle platných zákonů ČR) a někteří z nich mají navíc mezinárodně platnou licenci IRF - vůdce akce (International Rafting Federation - Trip Leader).

 

Čerpání ze strukturálních fondů v Praze 

Vstup České republiky do Evropské unie 1. května 2004 znamenal kromě jiného zahájení možnosti využít strukturální fondy v naší republice.

Hlavní město Praha je z hlediska čerpání z fondů EU v jiné situaci než jsou ostatní kraje v ČR. Protože pražský region svou výkonností přesahuje průměr EU, jsou prostředky ze strukturálních fondů poskytovány na jiné aktivity, než je tomu ve zbytku republiky, a také jich je celkově méně.

 

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) je prvním programem, v rámci něhož hlavní město čerpalo prostředky z Evropského sociálního fondu. JPD 3 byl schválen jakožto program podpory pro období 2004 - 2006. Aktuálně ještě stále probíhá realizace některých projektů podpořených z tohoto programu Celkovou odpovědnost za program JPD 3 má Ministerstvo práce a sociálních věcí, jež zastává funkci tzv. řídicího orgánu. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje informace o JPD 3 na samostatných internetových stránkách věnovaných Evropskému sociálnímu fondu v ČR.

Hlavní město Praha je v rámci JPD 3 odpovědné za rozdělování více než poloviny prostředků programu.

Konkrétně zajišťuje tato opatření programu:

Co je ESF
Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.

Poslání Evropského sociálního fondu
Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Řídící orgán a další partneři
Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Dalším partnerem realizace je pro naši cestovní kancelář Magistrát hlavního města Prahy.


[ Zpět ]